Comunicate de Afaceri

Protectia Muncii - sfaturi de protectie impotriva incendiilor

Protecția muncii este o problema de stat și cuprinde ansamblul normelor și regulilor de tehnica a securitații și de igiena a muncii. Intre documentele specifice activitații de aparare impotriva incendiilor, un loc important il ocupa planurile de protecție impotriva incendiilor. Exista trei tipuri de planuri de protecție impotriva incendiilor la spațiile și construcțiile pentru birouri:
- Planul de evacuare a persoanelor;
- Planul de intervenție;
- Planul de depozitare și de evacuare a materialelor care, conform legii, sunt considerate periculoase, dupa caz.
Configurația planului de evacuare a persoanelor depinde de tipul și destinația construcției, dar și de numarul persoanelor care se pot afla simultan in aceasta.
In baza acestui din urma criteriu trebuie intocmite urmatoarele planuri de evacuare pentru protecția muncii, in cazul incendiilor:
- plan de evacuare pe nivel, daca se afla simultan mai mult de 30 de persoane pe nivelul respectiv;
- plan de evacuare pe incapere, daca in incaperea respectiva se afla cel puțin 50 de persoane.
Planurile de evacuare se afiseaza pe fiecare nivel, pe caile de acces si in locurile vizibile, astfel incat sa poata fi cunoscute de catre toate persoanele, iar in incaperi, pe partea interioara a usilor.
Pe planurile de evacuare ce indica locul mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor: stingatoare, hidranți interiori, butoane și alte sisteme de alarmare și alertare a incendiilor, posibilitațile de refugiu, incaperi speciale, terase, precum și interdicția de folosire a lifturilor in asemenea situații.
Pentru spațiile pentru birouri inglobate in alte construcții, planurile de evacuare sunt extrase din planul de evacuare al obiectivului și se afiseazș de catre proprietar, conducatorul instituției sau operatorului economic ori administrator.
Proprietarul, conducatorul instituției sau operatorului economic ori administratorul asigura intocmirea planurilor de intervenție pentru construcțiile in care sunt inglobate spații pentru birouri și comunicș parților interesate masurile și obligațiile ce le revin.
Pentru construcțiile care au doi sau mai mulți proprietari sau in care se gasesc mai multe instituții sau mai mulți operatori economici, cel care deține partea dominanta este integrator al tuturor masurilor de aparare impotriva incendiilor la nivelul obiectivului.
Planurile pentru protecția muncii impotriva incendiilor se actualizeaza ori de cate ori este cazul, in funcție de modificarile condițiilor care au stat la baza intocmirii lor, precum și de modificarile legislative, constructive, de personal și altele asemenea.
Articol oferit de http://protectiamuncii.net/
Social Media
Vezi toate articolele autorului: SEOmaxim

Comentarii

Cauta

Categorii populare