Comunicate de Afaceri

Noile taxe RNPM pentru servicii referitoare la Registrul National de Publicitate Mobilliara – noiembrie 2020

Registrul Național de Publicitate Mobiliară (RNPM) este sistemul legal național de publicitate mobiliară, pentru evidența priorității în caz de executare silită și de publicitate a actelor și operațiunilor juridice conform prevederilor legale. Până în anul 2018, denumirea RNPM a fost Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare (AEGRM). Materia RNPM - Registrul Național de Publicitate Mobilliară este reglementată prin Legea nr. 196/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2018 privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare.

Potrivit prevederilor legii, dreptul de a înscrie titluri executorii în RNPM îl au doar operatorii autorizați de Ministerul Justiției, precum și agenții împuterniciți de operator să efectueze direct activități de operare în registru.

Taxe RNPM noiembrie 2020

La efectuare activităților de operare în RNPM, beneficiarii serviciilor trebuie să achite un preț format din două componente: tarif perceput de operatorul autorizat sau de agentul autorizat, plus Taxa RNPM prevăzută de lege.

Taxele RNPM sunt datorate bugetului de stat și Autorității de Supraveghere și au o valoare fixă, stabilită prin lege. Taxele RNPM actuale, valabile din anul 2000, se modifică începând cu luna noiembrie 2020. Noile taxe RNPM se referă la serviciile de înscriere RNPM pentru următoarele tipuri de avize de înscriere și documente eliberate / emise: avize de ipotecă mobiliară, avize specifice, avize de fiducie, avize de ipotecă - creanțe securizate, avize de ipotecă - obligațiuni ipotecare, eliberare și emitere documente RNPM (copii certificate ale înscrierilor RNPM, certificat căutare RNPM, certificat autovehicul RNPM, certificat ipotecar RNPM, grup avize RNPM).

Tarifele RNPM pentru serviciile de înscriere în RNPM a formularelor de avize, pentru căutări în RNPM și pentru alte servicii specifice nu pot fi afișate în spațiul public – potrivit legii.

Pentru noile taxe RNPM noiembrie 2020 puteți apela la furnizorii de servicii RNPM, operațiunile de înscriere în Registrul Național de Publicitate Mobiliară fiind efectuate rapid, în maximum 20 – 30 de minute. Pentru volume mari de avize RNPM, există furnizori care vă pot pune la dispoziție un serviciu integrat de centralizare şi externalizare a înscrierilor RNPM, printr-o procedură simplă și rapidă de lucru.

Social Media
Vezi toate articolele autorului: Online Marketing

Comentarii

Cauta

Categorii populare