Comunicate de Afaceri

Admitere pentru anul universitar 2023 – 2024 la Universitatea Spiru Haret!

Viitorii candidaţi pot intra pe site-ul www.admitere.spiruharet.ro pentru a consulta oferta educaţională şi pentru a afla detalii despre numărul de locuri, formele de învăţământ, procedura de admitere, taxele educaţionale şi chiar despre viitoarele oportunităţi de carieră.

Prin intermediul acestor programe, Universitatea Spiru Haret oferă oportunități inovatoare de învățare, promovând excelența academică și dezvoltarea personală a studenților. Diversitatea programelor de studiu acoperă domenii variate precum ştiinţe economice, ştiinţe juridice, ştiinţe administrative, informatică, psihologie, pedagogie, medicină veterinară, educaţie fizică şi sport. Fiecare program de Licență și Masterat este conceput pentru a oferi studenților cunoștințe solide și abilități practice, pregătindu-i pentru o carieră de succes într-un mediu profesional competitiv. Cadrele didactice, specializate în domeniile lor de expertiză, utilizează metode inovatoare de predare și se implică activ în dezvoltarea studenților, contribuind la formarea unei noi generații de profesioniști talentați și responsabili.

Concursul de admitere se organizează pe baza metodologiilor de admitere elaborate de către fiecare facultate în parte. Facultățile au adus la cunoștința candidaților propriile metodologii de admitere, condițiile și documentele necesare pentru înscriere, prin afișare pe pagina proprie de pe site-ul universității (www.spiruharet.ro).

Copiile documentelor care trebuie depuse la dosar pentru admiterea la unul din programele de Licenţă sunt diploma de Bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta sau adeverință eliberată de liceu, pentru candidații care au promovat examenul de Bacalaureat în anul curent, certificatul de naștere, certificatul de căsătorie (dacă este cazul), adeverință medicală tip, buletinul/cartea de identitate care să cuprindă codul numeric personal, dovada plății taxei de admitere în valoare de 250 de lei sau dovada încadrării în una dintre categoriile scutite de la plata taxei, fișă chestionar, completată și semnată.

Detaliile despre programele de Licenţă din toate centrele universitare, numărul de locuri, formele de învăţământ sub care sunt organizate (învăţământ cu frecvenţă, învăţământ cu frecvenţă redusă, învăţământ la distanţă), oportunităţile de carieră sau informaţii despre taxe le puteţi găsi pe site-ul https://www.admitere.spiruharet.ro/licenta.

Oferta educaţională completă a programelor de Masterat precum şi alte informaţii despre procedura de admitere le găsiţi accesând https://www.admitere.spiruharet.ro/masterat.

Platforma BlackBoard, legitimaţia #ISIC, parteneriate pentru stagiile de practică cu companii locale şi internaţionale, programe de internship, centru de consiliere şi orientare în carieră, baze sportive moderne, spaţii generoase de curs şi laboratoare dotate cu echipamentele necesare sunt doar câteva motive de a alege Universitatea Spiru Haret!

Pregătiți-vă pentru admitere și explorați oportunitățile de studiu în cadrul programelor de Licență și Masterat! Indiferent de domeniul ales, veți găsi un mediu de învățare dinamic și oportunități de dezvoltare profesională. Succes în procesul de admitere și bun venit viitorilor studenţi în comunitatea academică a Universității Spiru Haret!

Împreună învăţăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!

CIFRE DE REFERINŢĂ

 • 11 facultăţi
 • 36 programe de Licenţă
 • 23 programe de Masterat
 • 10 domenii de Masterat
 • Peste 90% rata de absolvire Licenţă
 • Peste 98% rata general de absolvire Masterat
 • 79,78% grad de inserţie pe piaţa muncii
 • 28 programe de mobilitate Erasmus
 • 23 proiecte de cercetare
 • 170 evenimente academice
 • 11 biblioteci

_________________________________________________________________________________

Universitatea Spiru Haret funcționează din anul 1991 fiind recunoscută de Ministerul Educației prin acreditarea acordată de Agenţia Română de Asigurare a Calității în Învăţământul Superior și Agenția Europeană de Asigurare a Calității în Învățământul Superior. Instituţia a fost înființată și acreditată prin Legea nr. 443 din 5 iulie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 491/9 iulie 2002, care certifică faptul că Universitatea Spiru Haret, acreditată, este „instituție de învățământ superior, persoană juridică de drept privat și de utilitate publică, parte a sistemului național de învățământ”.

Social Media
Vezi toate articolele autorului: Fundatia pentru Educatie si Vocatie

Comentarii

Cauta

Categorii populare