Comunicate de Afaceri

Auditor în domeniul calității - Curs online autorizat

Autorizat de CAFFPA, Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulților, pentru ocupația Auditor în domeniul calității - cod COR 214130, acest program de formare vă oferă cunoștințele și abilitățile necesare pentru a desfășura activități de audit în domeniul calității.

Obiectivele cursului Auditor calitate:

- Cunosterea principiilor, tehnicilor şi instrumentelor de audit şi dobândirea competenţelor de a conduce şi organiza procesul de audit în domeniul calităţii (conform ISO 19011);
- Dobândirea cunoştinţelor, competenţelor şi abilitaţilor de efectuare a auditurilor interne şi de secundă parte ale sistemului de management al calităţii documentat şi implementat conform cerinţelor ISO 9001:2015;
- Dobândirea şi demonstrarea competenţelor de raportare a rezultatelor auditului (conform ISO 19011:2018).

Tematica programului de formare:

- Structura şi conţinutul standardelor din seria ISO 9000, terminologia caracteristică sistemelor de management al calităţii şi auditului acestor sisteme;
- Implementarea sistemului de management al calităţii conform cerinţelor ISO 9001:2015;
- Principiile auditului în conformitate cu Ghidul de audit al sistemelor de management – ISO 19011:2018;
- Planificarea, realizarea, controlul şi luarea măsurilor de îmbunătăţire (PDCA) în procesul de audit: întocmirea programului şi planului de audit, pregătirea documentelor pentru efectuarea auditului,efectuarea auditului şi întocmirea raportului de audit, monitorizarea programului de audit şi implementarea măsurilor de îmbunătăţire a acestuia;
- Audituri orientate pe procese;
- Tehnici şi instrumente de lucru ale auditorului (eşantionarea la faţa locului, obţinerea şi evaluarea dovezilor de audit, raportarea concluziilor);
- Gestionarea situaţiilor de audit.

Pentru informații complete despre acest curs, vă rugăm să accesați website-ul www.cursuriautorizate.ro sau să ne contactați telefonic la numărul 0733822020.

Social Media
Vezi toate articolele autorului: Top Quality Management

Comentarii

Cauta

Categorii populare