Comunicate de Afaceri

Curs Controlul intern managerial si managementul riscului in entitati publice.

Curs Controlul intern managerial si managementul riscului in entitati publice - cod COR 242110.

 

Grup tinta:
Cursul Controlul intern managerial si managementul riscului in entitati publice se adreseaza:
auditorilor interni;
persoanelor din conducerea entitatilor publice;
membrilor comisiei constituite pentru monitorizarea, coordonarea si indrumarea metodologica a implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern managerial in entitatile publice;
membrilor echipei de gestionare a riscurilor / responsabililor cu riscurile;
intregului personal implicat in activitatile de implementare si monitorizare a sistemului de control intern managerial din entitatile publice.

Temele abordate in cadrul cursului ating si subiecte ce tin de specificul derularii activitatii de control intern in entitatile publice conform Ordinului SGG 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice.

Agenda cursului Controlul intern managerial al institutiilor publice armonizata cu Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018:
Identificarea si clasificarea riscurilor din entitatile publice;
Implementarea sistemului de management al riscului in entitatile publice si prezentarea conceptului de control intern managerial;
Standardele de control intern managerial in entitatile publice;
Evaluarea sistemului de control intern managerial - auditul intern.


Competente dobandite conform standardului ocupational SPECIALIST IN PLANIFICAREA, CONTROLUL SI RAPORTAREA PERFORMANTEI ECONOMICE:
Acordarea de asistenta de specialitate;
Asigurarea functionabilitatii sistemului de proceduri si procese;
Verificarea concordantei informatiilor utilizate;
Coordonarea integrarii planurilor operationale cu planurile de investitii de capital;
Raportarea catre conducere a rezultatelor companiei;
Consilierea conducerii in procesul decizional;
Monitorizarea performantei companiei;
Monitorizarea activitatii operationale a companiei;
Monitorizarea activitatii de investitii a companiei.

Email: office@cursuriautorizate.ro

Web: http://www.cursuriautorizate.ro

 

 

Social Media
Vezi toate articolele autorului: Top Quality Management

Comentarii

Cauta

Categorii populare