Comunicate de Afaceri

Curs „GUVERNANTA CORPORATIVA, RISCURI ȘI CONTROL INTERN”

Pe langa informatiile teoretice, cursul GUVERNANTA CORPORATIVA, RISCURI ȘI CONTROL INTERN se axeaza pe partea aplicativa a implementarii proceselor de guvernanta si managementul riscurilor si sistemului de control intern/managerial in cadrul entitatilor publice in concordanta cu legislatia specifica incidenta in cauza.
Cursul GUVERNANTA CORPORATIVA, RISCURI ȘI CONTROL INTERN dezbate subiecte ce tin de sistemul de control intern/managerial, cele 16 Standarde de control intern/managerial, guvernanta corporativa si managementul riscurilor in entitatile publice, iar tematica este armonizata cu Ordonanta de urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice (actualizata cu Legea 111/2016), Codul de guvernanta corporativa emis de BVB, Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 400/2015 si Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 200/2016.
De asemenea, la finalul cursului, doritorii pot obtine la cerere o “Recomandare” de la auditori cu experienta de minim 5 ani in domeniu, care respecta structura şi cerinţele standard prevăzute în anexa nr. 6 Ordinul nr. 783/2016 privind modificarea şi completarea Cadrului general de echivalare a competenţelor profesionale necesare pentru obţinerea certificatului de atestare, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 659/2015.
Cursul GUVERNANTA CORPORATIVA, RISCURI ȘI CONTROL INTERN se adreseaza: auditorilor interni; conducatorilor entitatilor publice; angajatilor din societatile si regiile autonome care implementeaza procesul de guvernanta corporativa urmarind prevederile Codului de guvernanta corporativa emis de BVB, dar si prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice (actualizata cu Legea 111/2016); membrilor echipei de gestionare a riscurilor; intregului personal implicat in activitatile de implementare si monitorizare a sistemului de control intern managerial din entitatile publice.
La finalul cursului, participantii vor putea sa:
Cunoasca si sa analizeze etapele proceselor de administrare, managementul riscurilor și sistemului de control intern/managerial in entitatea publica in care activeaza;
Analizeze si sa implementeze cerintele celor 16 standarde de control/managerial in entitati publice
Analizeze documentele de organizare specifice institutiilor publice din care fac parte (organigrame, regulamente, proceduri, strategii, etc);
Gestioneze riscurile associate proceselor derulate in entitati;
Realizeze autoevaluarea standardelor de control intern/managerial din cadrul institutiei publice in care activeaza;
Intocmeasca rapoartele anuale necesare implementarii sistemelor de guvernanta, managementul riscurilor si controlului intern.

Competente dobandite conform standardului ocupational AUDITOR INTERN IN SECTOR PUBLIC:
Colectarea informatiilor necesare implementarii managementului riscurilor, sistemului de control intern si proceselor de guvernanta
Evaluarea preliminara a controlului intern
Evaluarea sistemului organizational
Evaluarea sistemului privind managementul riscului, controlul intern si guvernanta
Evaluarea activitatii juridice
Evaluarea activitatii financiar-contabile
Evaluarea activitatii privind tehnologia informatiei
Evaluarea procesului de finantare

Perioada: 1, 2 si 3 martie 2017
Pret*: 700 LEI/persoana. La acest pret se adauga taxa de examinare (70 LEI - nu se aplica TVA) pentru obtinerea certificatului ANC.
Conditii de participare: pentru a putea sustine examenul de absolvire in vederea obtinerii certificatului ANC (fosta CNFPA), este necesara absolvirea studiilor superioare (cu diploma de licenta sau adeverinta). In caz contrar, se poate urma cursul, insa se va primi o diploma de participare din partea Top Quality Management.
Locatie: Bucuresti, sector 1, str. Dionisie Lupu, nr. 49, et. 3.
Inscrierea se face in limita locurilor disponibile prin primirea de catre organizatori a Formularului de inscriere pe care il puteti obtine accesand sectiunea "Inscriere cursuri" de pe site-ul www.cursuriautorizate.ro sau prin e-mail: office@cursuriautorizate.ro.
Cursul GUVERNANTA CORPORATIVA, RISCURI ȘI CONTROL INTERN este autorizat de Autoritatea Nationala pentru Calificari (fosta CNFPA) pentru ocupatia AUDITOR INTERN IN SECTORUL PUBLIC / Modul Managementul riscului, control intern si guvernanta corporativa, cod COR 241306, iar certificatul eliberat este recunoscut de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale.

Date contact si informatii suplimentare:
Telefon: +4037 134 79 51
Fax: +40 372 250 333
Telefon mobil : 0724 341 894 / 0724 370 347
E-mail : office@cursuriautorizate.ro
Social Media
Vezi toate articolele autorului: Top Quality Management

Comentarii

Cauta

Categorii populare