Comunicate de Afaceri

Curs online autorizat Control intern managerial și managementul riscului în entități publice

Programul este organizat de Top Quality Management și autorizat de CAFFPA – Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulţilor – pentru ocupaţia Responsabil proces cod COR 242104, iar certificatul eliberat este recunoscut de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Educației.

Obiectivele cursului SCIM:

La finalul cursului, participanţii vor putea să:
- Cunoască şi să analizeze etapele proceselor de administrare şi de managementul riscurilor din entitatea publică în care activează;
- Cunoască şi să identifice etapele procesului de implementare a sistemului de control intern managerial în entitatea publică în care activează;
- Analizeze şi să implementeze cerinţele celor 16 standarde de control managerial în entităţi publice;
- Analizeze documentele de organizare specifice entităţilor publice din care fac parte (organigrame, regulamente, proceduri, strategii, etc);
- Realizeze autoevaluarea standardelor de control intern managerial din cadrul entităţii publice în care activează;
- Să întocmească raportul anual asupra sistemului de control intern managerial.

Competenţe dobândite conform standarului ocupaţional Responsabil proces:

- Dezvoltarea personală continuă;
- Organizarea și gestionarea activităților la locul de muncă;
- Aplicarea diverselor procese de afaceri într-o gamă largă de industrii;
- Elaborarea și proiectarea documentelor, inclusiv manuale de instruire, schițe de proces, diagrame de flux și proceduri de implementare;
- Identificarea caracteristicilor specifice ale procesului şi a metodelor adecvate de control;
- Utilizarea instrumentelor de control și monitorizare a proceselor;
- Utilizarea instrumentelor de îmbunătățire a performanțelor proceselor;
- Îmbunătăţirea performanţelor procesului.

Pentru mai multe detalii și informații despre acest curs, accesați website-ul www.cursuriautorizate.ro sau contactați-ne telefonic la numărul 0733822020.

Social Media
Vezi toate articolele autorului: Top Quality Management

Comentarii

Cauta

Categorii populare