Comunicate de Afaceri

Curs online Manager de risc - ISO 31000 și COSO ERM

Cursul "Manager de risc - ISO 31000 și COSO ERM" pornește de la a prezenta conceptele de bază ale managementului riscului, precum și principalele aspecte ce trebuie avute în vedere pentru implementarea unui proces eficace de management al riscului în cadrul organizației. De asemenea, sunt detaliate cerințele standardului ISO 31000:2018 și modul lor de aplicare în practică.

Grup țintă:

- persoane implicate în activități de management;
auditori interni în domeniul public și privat;
- persoane implicate în implementarea și funcționarea sistemelor de management (calitate, mediu, securitatea informației și datelor cu caracter personal, etc);
- persoanele responsabile pentru dezvoltarea politicii de management al riscului în cadrul organizației lor;
- persoanele răspunzătoare cu asigurarea eficace a managementului riscului în cadrul organizației în ansamblul sau sau în cadrul unui anumit domeniu, proiect sau activitate specifică;
- persoanele care urmează să evalueze eficacitatea unei organizații în ceea ce privește managementul riscului;
- membri ai Comisiei de Monitorizare și Responsabili de risc din entități publice;
- elaboratorii de regulamente, ghiduri, proceduri și coduri de bună practică care stabilesc, parțial sau total, modul în care riscul trebuie gestionat.

Obiective:

- Înțelegerea noțiunilor fundamentale ale teoriei și practicii domeniului, respectiv a conceptului de risc cu detaliere specifică pe categoriile majore;
- Cunoașterea modalităților de identificare și măsurare a riscului, a tendințelor, instrumentelor, modelelor și procedurilor ce fac din managementul riscului un proces eficient, măsurabil și vizibil;
- Ințelegerea importanței funcționării departamentului de supraveghere a riscurilor prin operațiuni de acoperire, eliminare, transfer, măsurare, monitorizare și reducere a riscurilor, în sensul eficientizării procesului de stabilire a obiectivelor strategice ale companiei;
- Îmbunătățirea tehnicii de abordare integrată a gestionării riscurilor și creșterea eficienței sistemelor de lucru în activitatea de management al riscului;
- Aplicarea în mod eficace a metodelor de identificare, evaluare și control al riscurilor conform cadrului COSO ERM;
- Implementarea Sistemului de Management al Riscului conform cerințelor standardului SR ISO 31000:2018 și integrarea acestuia în Sistemele de Management ale Calității, Mediului, Securității Informației.

Pentru mai multe detalii și informații referitoare la acest curs, ne puteți contacta telefonic la numărul 0733 822 020 sau ne puteți scrie la adresa de email office@cursuriautorizate.ro
Deasemenea, puteți vizita website-ul nostru www.cursuriautorizate.ro

Social Media
Vezi toate articolele autorului: Top Quality Management

Comentarii

Cauta

Categorii populare