Comunicate de Afaceri

Start înscrieri curs Auditor intern în sectorul public

Cursul este structurat conform cerințelor Legii 672/2002, privind auditul public intern, art. 2, lit.c ,j, u și acoperă domeniile cadrului general de competențe profesionale cunoștințele, abilitățile și valorile pe care o persoană trebuie să le dețină pentru exercitarea activității de audit public intern.

Grup țintă:
Cursul se adresează persoanelor care doresc să fie auditori interni în sectorul public și care trebuie să dețină cunoștințele, abilitățile și valorile necesare pentru a performa în domeniu.
De asemenea, prin intermediul acestui curs veți putea dobândi abilitățile pe care auditorul intern trebuie să le demonstreze în îndeplinirea sarcinilor, conform reglementărilor de referință și bunelor practici internaționale.

Obiective:
- Dezvoltarea competențelor necesare auditorului intern pentru elaborarea și documentarea programului de audit intern și a programului intervenției la fața locului;
- Dobândirea cunoștințelor și deprinderile necesare auditorului pentru a concepe, selecta și aplica teste în vederea evaluării eficienței și eficacității controalelor;
- Dobândirea competenței necesare pentru a analiza, evalua și formula recomandări cu privire la problemele identificate în cadrul procesului de audit intern.

Tematica pe scurt:
- Definiția auditului intern, standarde internaționale de audit, codul de conduită al auditorului intern;
- Sistemul de management al riscului in entitățile publice;
- Sistemul de control intern managerial (SCIM);
- Planificarea misiunilor de audit intern, tipuri de misiuni de audit;
- Metodologia derulării misiunilor de audit public intern;
- Evaluarea și supervizarea misiunilor de audit public intern.

Cursul Auditor intern în sectorul public este autorizat de CAFFPA - Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulților - pentru ocupația Auditor intern în sectorul public, cod COR 241306.

Pentru mai multe informații despre acest curs, ne puteți contacta la:

Telefon: 0733822020
Email: office@cursuriautorizate.ro
Website: www.cursuriautorizate.ro

Social Media
Vezi toate articolele autorului: Top Quality Management

Comentarii

Cauta

Categorii populare