Comunicate de Afaceri

Aparat de producere a nanopulberilor pentru industria auto și componente, dezvoltat ca urmare a implementării proiectului “Prototip pentru validare nanotehnologie inovatoare şi linie de producţie”

În urma implementării unui proiect finanțat din surse nerambursabile, indentificat în cele ce urmează, beneficiarul Process Innovation Nucleus S.R.L., cu sediul în Localitatea Mihăileşti, Oraş Mihăileşti, Calea Bucureşti, nr. 289, camera 1, judeţ Giurgiu, are capacitatea de a pune pe piață unul dintre principalele rezultate ale proiectului, respectiv un aparat inovator de producere a nanopulberilor, care încorporează principiile tehnologice ale unui procedeu inovator de producere a nanopulberilor. Proiectului finanțat din surse nerambursabile, finalizat la 07.09.2018, are titlul “Prototip pentru validare nanotehnologie inovatoare şi linie de producţie”, cod SMIS 104269, derulat timp de 24 de luni începând cu data de 08.09.2016, în baza contractului de finanțare nr. 71/08.09.2016, încheiat cu Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare, în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele şi pentru Ministerul Fondurilor Europene (MFE), în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operaţional Competitivitate (POC). Aparatul dezvoltat vizează cu precădere industria auto și componente, nanopulberile produse cu ajutorul acestuia putând fi însă exploatate și în alte scopuri, precum aplicații în industria bunurilor de larg consum, aplicații de mediu, aplicații medicale, etc. Având în vedere necesitățile industriei auto și componente, dar nu numai, unul dintre avantajele principale ale acestui aparat constă în faptul că va permite utilizatorilor să producă nanopulberi in-house, la nivel industrial. De asemenea, un alt avantaj îl constituie faptul că pot fi dezvoltate și alte nanopulberi cu ajutorul aparatului față de cele a căror rută de procesare a fost deja stabilită, utilizatorul putând astfel identifica noi rețete și noi rute de procesare, pornind de la know-how-ul care i se va pune la dispoziție. Beneficiarul Process Innovation Nucleus S.R.L. dispune de capacitatea de producție care să îi permită fabricarea acestor aparate, respectiv de o linie de producție special achiziționată și pusă în funcțiune în cadrul proiectului, în acest scop.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Detalii suplimentare puteți obține vizitând website-ul proiectului: http://nanoapparatus.ro/                                                        

Social Media
Vezi toate articolele autorului: Process Innovation Nucleus SRL

Comentarii

Cauta

Categorii populare