Comunicate de Afaceri

Inovatie pentru o economie sustenabila si prietenoasa cu mediul – materiale avansate pentru aplicatii multifunctionale cu ajutorul unui aparat de producere a nanopulberilor cu utilizare “in-house”

La nivel global, se observa o crestere accelerată a eforturilor de a se asigura o economie sustenabila si prietenoasa cu mediul, mai ales in conditiile unei crize majore. Cel mai bun instrument pentru a raspunde unei astfel de provocari este inovarea. Utilizarea de materiale avansate pentru aplicatii multifunctionale, in industrii diferite, reprezinta un progres semnificativ atunci cand se realizeaza cu ajutorul unor nanotehnologii inovative si cu echipamentele aferente. Productia de astfel de materiale avansate “in-house” este posibila cu ajutorul unui aparat inovator de producere a nanopulberilor, dezvoltat în Romania, ca rezultat al implementarii unui proiect finantat din surse nerambursabile de catre beneficiarul Process Innovation Nucleus S.R.L.

Este vorba despre proiectul cu titlul “Prototip pentru validare nanotehnologie inovatoare si linie de productie”, cod SMIS 104269, si care a fost derulat timp de 24 de luni, începând cu data de 08.09.2016, in baza contractului de finanțare nr. 71/08.09.2016, incheiat cu Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica si Inovare, in calitate de Organism Intermediar (OI), in numele si pentru Ministerul Fondurilor Europene (MFE), in calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operational Competitivitate (POC).

Nanotehnologia inovatoare brevetata si aparatul aferent de producere a nanopulberilor reprezinta instrumente eficiente si prietenoase cu mediul pentru producerea de nanopulberi la costuri reduse, fiind vizata cu precadere industria auto si componente. Nanopulberile astfel produse pot fi însa exploatate si in alte scopuri, precum aplicatii in industria bunurilor de larg consum, aplicatii de mediu, aplicatii medicale, etc. In ceea ce priveste aplicatiile auto, se pot produce, fara a se limita la, agenti de ranforsare adecvati pentru compoundare cu polimeri in vederea obtinerii de repere auto avand rol anti-scratching sau crestere a rezistentei la foc si inmuiere. Se pot obtine nanopulberi antimicrobiene pentru aplicatii diverse, inclusiv pentru includere ca strat activ in filtre auto, etc. Se pot obtine, de asemenea, nanopulberi pentru alte piete decat auto si componente, care se pot utiliza, de exemplu, pentru obtinerea de ceramici (cu aplicatii multiple), materiale refractare, abrazive, agenti ignifugati, agenti de ranforsare, pigmenti, acoperiri, etc.

Producatorii vizionari de materiale avansate pentru aplicatii multifunctionale pot beneficia astfel de instrumente inovative pentru producerea „in-house” a unor nanopulberi necesare în procesele avansate de productie pe care le desfasoara, crescandu-si totodata valoarea adaugata materialelor avansate rezultate.

În acest context, rezultatele proiectului implementat de Process Innovation Nucleus S.R.L. contribuie la consolidarea cercetarii, dezvoltarii tehnologice si inovarii si, implicit, la cresterea gradului de noutate privind procesele de productie in domeniul nanomaterialelor si al materialelor avansate multifunctionale pe baza de nanopulberi.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020.

Detalii suplimentare si de contact puteti obtine vizitand website-ul proiectului: http://nanoapparatus.ro/

 

PROCESS INNOVATION NUCLEUS S.R.L./Mihailesti, Romania     

Social Media
Vezi toate articolele autorului: Process Innovation Nucleus SRL

Comentarii

Cauta

Categorii populare