Comunicate de Afaceri

Nanotehnologie: inovatii pe baza de materiale avansate pentru o economie competitiva si durabila

Transformarea economiei naționale dintr-o economie bazata pe costuri într-o economie bazata pe competitie trebuie sa se produca punand cercetarea-dezvoltarea-inovarea/CDI în prim-planul instrumentelor utilizate în acest scop. Implementarea in industrie a rezultatelor CDI are o insemnatate si mai mare in conditii de criza, avand potentialul de a asigura transformarea si adaptarea economiei. Nanotehnologia la costuri accesibile reprezinta o sursa complexa pentru producerea de materiale avansate multifunctionale, cu utilizare in domenii diferite, care sa faciliteze progresul industrial și, deopotriva, dezvoltarea economica.

O sursa inovatoare in acest sens o reprezinta productia de materiale avansate in baza unor nanopulberi cu costuri reduse, cu ajutorul unui aparat pentru producerea nanopulberilor, ce poate fi utilizat “in-house”, reprezentand rezultatul CDI al unui proiect finantat din fonduri europene nerambursabile. Proiectul are titlul “Prototip pentru validare nanotehnologie inovatoare si linie de productie”, cod SMIS 104269, si a fost implementat timp de 24 de luni de beneficiarul Process Innovation Nucleus S.R.L., in perioada 2016 - 2018, in baza contractului de finantare nr. 71/08.09.2016, incheiat cu Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifică si Inovare, in calitate de Organism Intermediar (OI), in numele si pentru Ministerul Fondurilor Europene (MFE), in calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operational Competitivitate (POC). Proiectul se afla în cursul perioadei de durabilitate. Rezultatele CDI ale proiectului se contretizeaza intr-o tehnologie inovatoare pentru producerea nanopulberilor si un aparat inovator care pune in practica principiile tehnologiei, ambele fiind protejate prin brevet de inventie. Societatea Process Innovation Nucleus S.R.L. dispune de activele corporale si necorporale pentru a pune inovatiile dezvoltate la dispozitia clientilor interesati.  

Inovatiile dezvoltate, respectiv nanotehnologia, aparatul aferent si nanopulberile ce pot fi produse la costuri reduse, se adreseaza cu precadere industriei auto si componente, putand fi exploatate insa si in alte scopuri, precum aplicatii in industria bunurilor de larg consum, aplicatii de mediu, aplicatii medicale, etc.  In ceea ce priveste aplicatiile auto, se pot produce, fara limitare la, agenti de ranforsare adecvati pentru compoundare cu polimeri in vederea obţinerii de repere auto având rol anti-scratching sau de crestere a rezistentei la foc si inmuiere, se pot obtine nanopulberi antimicrobiene pentru aplicaţii diverse, inclusiv pentru includere ca strat activ in filtre auto, etc. Inovatiile dezvoltate permit obtinerea de nanopulberi si pentru alte piete decat auto si componente, care se pot utiliza, de exemplu, pentru obtinerea de ceramici cu aplicatii multiple, materiale refractare, abrazive, agenti ignifugati, agenti de ranforsare, pigmenti, acoperiri, etc. Unul dintre avantajele competitive pentru producătorii de materiale avansate multifuncționale pe bază de nanopulberi il constituie, in acest context, respectiv utilizand inovatiile dezvoltate, faptul că pot produce nanopulberile pentru procesele avansate pe care le desfasoara “in-house” si la nivel industrial. Tinand cont de toate aceste aspecte, rezultatele proiectului implementat de Process Innovation Nucleus SRL contribuie la consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice și inovării și, implicit, la creșterea gradului de noutate privind procesele de producție în domeniul nanomaterialelor și al materialelor avansate multifuncționale pe bază de nanopulberi.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020.

Detalii suplimentare si de contact puteti obtine vizitand website-ul proiectului: http://nanoapparatus.ro/

PROCESS INNOVATION NUCLEUS S.R.L./Mihailesti, Romania     

Social Media
Vezi toate articolele autorului: Process Innovation Nucleus SRL

Comentarii

Cauta

Categorii populare