Comunicate de Afaceri

Procedeu inovator pentru producerea nanopulberilor dezvoltat în cadrul proiectului “Prototip pentru validare nanotehnologie inovatoare şi linie de producţie”

Beneficiarul Process Innovation Nucleus SRL, cu sediul în Localitatea Mihăileşti, Oraş Mihaileşti, Calea Bucureşti, nr. 289, camera 1, judeţ Giurgiu, a dezvoltat un nou procedeu de producere a nanopulberilor în cadrul proiectului cu titlul “Prototip pentru validare nanotehnologie inovatoare şi linie de producţie”, cod SMIS 104269, derulat începând cu data de 08.09.2016, în baza contractului de finanțare nr. 71/08.09.2016 încheiat cu Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare, în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele şi pentru Ministerul Fondurilor Europene (MFE), în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operaţional Competitivitate (POC). Procedeul a fost validat până la nivel industrial de dezvoltare tehnologică cu ajutorul echipamentului aferent, construit în cadrul proiectului. A fost depusă la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci o cerere de brevet pentru ceea ce a fost apreciat ca reprezentând un grup unitar de invenții, respectiv pentru procedeul de producere a nanopulberilor, instalația pentru realizare procedeului și nanopulberile astfel obținute. Au fost astfel îndeplinite obiective specifice ale proiectului. Se are în vedere o diseminare sistematică a rezultatelor obținute și fundamentarea și desfășurarea, mai ales în perioada de durabilitate, a unui ciclu productiv  cât mai eficient pentru îndeplinirea indicatorilor aferenți asumați și, implicit, pentru continuarea demersului de dezvoltare al întreprinderii.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Detalii suplimentare puteți obține la:

Lăzărescu Victor Mihai – Reprezentant legal                                                                      

Tel: 0723 531 506;

Email: pin.company.office@gmail.com

 

Social Media
Vezi toate articolele autorului: Process Innovation Nucleus SRL

Comentarii

Cauta

Categorii populare