Comunicate de Afaceri

Productia de materialele avansate multifunctionale poate beneficia de nanopulberi accesibile prin utilizarea unui nou aparat de producere a nanopulberilor dezvoltat în Romania

Producția de materialele avansate multifuncționale, în România și nu numai, poate beneficia de utilizarea unor nanopulberi cu costuri reduse prin utilizarea “in-house” a aparatului inovator de producere a nanopulberilor dezvoltat în urma implementării unui proiect finanțat din surse nerambursabile de către beneficiarul Process Innovation Nucleus S.R.L., cu sediul în Localitatea Mihăileşti, Oraş Mihăileşti, Calea Bucureşti, nr. 289, camera 1, judeţ Giurgiu.

Proiectul, finalizat la 07.09.2018, are titlul “Prototip pentru validare nanotehnologie inovatoare şi linie de producţie”, cod SMIS 104269, și a fost derulat timp de 24 de luni, începând cu data de 08.09.2016, în baza contractului de finanțare nr. 71/08.09.2016, încheiat cu Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare, în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele şi pentru Ministerul Fondurilor Europene (MFE), în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operaţional Competitivitate (POC).

Aparatul dezvoltat pune în practică principiile tehnologice ale unui procedeu inovator de producere a nanopulberilor, dezvoltat în cadrul proiectului, beneficiarul Process Innovation Nucleus SRL dispunând astel de resursele corporale și necorporale pentru a produce și comercializa inovațiile dezvoltate. Procedeul și aparatul dezvoltate vizează cu precădere industria auto și componente, nanopulberile astfel produse putând fi însă exploatate și în alte scopuri, precum aplicații în industria bunurilor de larg consum, aplicații de mediu, aplicații medicale, etc. Astfel, în ceea ce privește aplicațiile auto, se pot produce, fără a se limita la, agenţi de ranforsare adecvaţi pentru compoundare cu polimeri în vederea obţinerii de repere auto având rol anti-scratching sau creşterea rezistenţei la foc şi înmuiere, se pot obţine nanopulberi antimicrobiene pentru aplicaţii diverse, inclusiv pentru includere ca strat activ în filtre auto, etc. Cu ajutorul aparatului inovator se pot obține nanopulberi pentru alte piețe decât auto și componente, care se pot utiliza, de exemplu, pentru obținerea de ceramici (cu aplicații multiple), materiale refractare, abrazive, agenți ignifugați, agenți de ranforsare, pigmenți, acoperiri, etc.

Producătorii de materiale avansate multifuncționale pe bază de nanopulberi pot produce astfel in-house, la nivel industrial, nanopulberile necesare în procesele de producție avansate pe care le desfășoară. De asemenea, valoarea adaugată a materialelor multifuncționale avansate poate fi crescută utilizând aparatul de producere a nanopulberilor dezvoltat de Process Innovation Nucleus SRL. În acest context, rezultatele proiectului implementat de Process Innovation Nucleus SRL contribuie la consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice și inovării și, implicit, la creșterea gradului de noutate privind procesele de producție în domeniul nanomaterialelor și al materialelor avansate multifuncționale pe bază de nanopulberi.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Detalii suplimentare și de contact puteți obține vizitând website-ul proiectului: http://nanoapparatus.ro/

Social Media
Vezi toate articolele autorului: Process Innovation Nucleus SRL

Comentarii

Cauta

Categorii populare