Comunicate de Afaceri

Solutii inovatoare in situații de criza - aparat de producere a nanopulberilor

Inovarea reprezintă un mijloc eficient de obținere și asigurare a avantajului competitiv în situații de criză. Nanotehnologia reprezintă un domeniu de vârf cu aplicații din ce în ce mai numeroase în industrie. Avantajul competitiv este cu atât mai important atunci când pot fi eficientizate costurile de producție, în cazul unor aplicații inovatoare în domeniul nanotehnologiei. În acest sens, o soluție o poate reprezenta utilizarea unui aparat propriu de producere a nanopulberilor. Un astfel de echipament inovator este aparatul de producere a nanopulberilor comercializat de Process Innovation Nucleus S.R.L., o societate inovatoare care a dezvoltat echipamentul ca rezultat al implementarii unui proiect finantat din fonduri publice nerambursabile.

Proiectul cu titlul “Prototip pentru validare nanotehnologie inovatoare şi linie de producţie”, cod SMIS 104269, a fost derulat timp de 24 de luni, de la 08.09.2016 până la 07.09.2018, în baza contractului de finanțare nr. 71/08.09.2016, încheiat între beneficiarul Process Innovation Nulcleus S.R.L. și Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare, în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele şi pentru Ministerul Fondurilor Europene (MFE), în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operaţional Competitivitate (POC).

Echipamentul dezvoltat face parte din inovația complexă dezvoltată de societatea Process Innovation Nulcleus S.R.L., alături de procesul de producere al nanopulberilor încorporat în echipament și know-how-ul aferent, toate fiind disponibile prin diferite instrumente de transfer tehnologic asociate achizițiilor de către clienți.

Aparatul pentru producerea nanopulberilor vizează cu precădere clienții din industria auto și componente; totodată, utilizând rute de procesare specifice, aparatul permite obținerea de nanopulberi pentru aplicații și în alte domenii, precum ceramici (cu aplicații multiple), materiale refractare, materiale abrazive, agenți ignifugați, agenți de ranforsare, pigmenți, acoperiri, etc.

Având în vedere complexitatea inovațiilor dezvoltate, societatea Process Innovation Nucleus S.R.L. reprezenta, de asemenea, un potențial partener în diferite demersuri de cercetare-dezvoltare-inovare pentru orice organizație din mediul privat și din mediul public, demersuri comune care să contribuie la creșterea gradului de noutate privind procesele de producție în domeniul nanomaterialelor și al materialelor avansate multifuncționale pe bază de nanopulberi.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Detalii suplimentare și de contact puteți obține vizitând website-ul proiectului: http://nanoapparatus.ro/

PROCESS INNOVATION NUCLEUS S.R.L./Mihailesti, Romania

Social Media
Vezi toate articolele autorului: Process Innovation Nucleus SRL

Comentarii

Cauta

Categorii populare