Comunicate de Afaceri

Programul de management integrat al deșeurilor - o strategie pentru dezvoltarea sustenabilă a unui business

Din păcate, există numeroase societăți economice care se confruntă cu probleme în ceea ce privește gestionarea eficientă și sustenabilă a deșeurilor. 

Cu toate că la nivel național s-au impus numeroase măsuri corective și de îmbunătățire a managementului deșeurilor, la momentul actual firmele încă întâmpină dificultăți din acest punct de vedere.

Dacă analizăm puțin situația, toate cazurile critice ce privesc deșeurile sunt rezultatul unui management de mediu deficitar (sau chiar inexistent) aplicat la nivel organizațional. În acest context, acești agenți economici sunt expuși unor riscuri atât legale, cât și de mediu sau profesionale. 

De aceea, pentru soluționarea problemelor legate de gestionarea corectă a deșeurilor și garantarea respectării tuturor măsurilor impuse de cadrul legal pe linie de deșeuri, prioritatea societăților economice este să creeze și să implementeze un program de management integrat al deșeurilor.

Ce reprezintă pentru o companie generatoare de deșeuri implementarea unui astfel de program?

În esență, implementarea unui astfel de program deschide noi oportunități de dezvoltare sustenabilă a business-ului. Practic, este o strategie ce răspunde cu succes nevoii de dezvoltare durabilă, ce are ca punct de referință principiile economiei circulare. Cu alte cuvinte, resursele utilizate de societățile economice care ajung în poziția de deșeu, ele pot fi valorificate ajungând din nou să fie folosite ca materii prime în anumite procese operaționale.

Avantajele pe care le oferă implementarea unui astfel de program depășesc linia de business, acesta contribuind la:

  • menținerea unui nivel optim al calității mediului;
  • minimizarea efectelor generate mediului înconjurător.

 

La nivel de companie, programul de management integrat al deșeurilor asigură:

  • înlăturarea oricărui risc de neconformitate cu reglementările actuale privind gestionarea deșeurilor;
  • utilizarea rațională a resurselor disponibile;
  • eficientizarea unor procese operaționale din cadrul companiei;
  • controlarea mult mai eficientă și sigură asupra tuturor etapelor de gestionare deșeuri, începând cu cea de colectare selectivă, până la valorificarea sau eliminarea finală.

 

Indiferent că societatea economică generează din activitate deșeuri periculoase sau nepericuloase, acest program este menit să asigure o gestionare corectă a acestora, în acord cu cadrul legal în vigoare. 

Este adevărat că deșeurile periculoase implică o mai mare atenție acordată, prin prisma conținutului lor toxic care ar pune în pericol mediul și sănătatea populației. De aceea, în cazul lor sunt prevăzute măsuri speciale de gestionare, astfel încât manipularea lor să se desfășoare în deplină siguranță, fără să producă efecte negative.

Nerespectarea acestor măsuri implică sancțiuni severe aplicate agentului economic, acesta riscând să se confrunte cu riscul de încetare a activității.

La cine poate apela o companie pentru a implementa un astfel de program?

Societățile generatoare de deșeuri pot să apeleze la companii care oferă soluții integrate pentru managementul deșeurilor. Aceste companii dispun de un know-how bine pus la punct în ceea ce privește gestionarea deșeurilor, ele venind în sprijinul agenților economici cu măsuri și soluții sigure prin intermediul cărora își pot atinge obiectivele stabilite pe linie de deșeuri.

Un partener de încredere pentru aceste societăți economice este Indeco Grup, fiind recunoscut în acest domeniu pentru profesionalismul de care dă dovadă în conceperea unor programe de management integrat al deșeurilor sigure și eficiente pentru clienții săi.

Social Media
Vezi toate articolele autorului: Vlad Popescu

Comentarii

Cauta

Categorii populare