Comunicate de Afaceri

Compendiu Digital - ”Raftul cu resurse” de dezvoltare locala

Asociatia Consultantilor si Expertilor in Economie Sociala Romania, in calitate de partener 2, in cadrul proiectului  “DA – pentru dezvoltare locala! DA – pentru ONGuri active in comunitate!”, cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020, Axa prioritara 2 - Administratie publica si sistem judiciar accesibile si transparente, Obiectiv Specific 2.1 - Introducerea de sisteme si standarde comune in administratia publica locala ce optimizeaza procesele orientate catre beneficiari in concordanta cu SCAP, cod SIPOCA 928/cod MySMIS 150804, dezvolta un Compendiu Digital – ”Raftul cu resurse”.

Acest Compendiu include diferite tipuri de resurse, care permit o abordare, din mai multe perspective, a dezvoltarii locale (dimensiune sociala, economica, capital uman, dezvoltare durabila etc.): legislatie, cu implicatie in domeniul dezvoltarii locale/comunitare; initiative/proiecte specifice/bune practici din regiunea Sud-Est, judetul Galati; din Romania; din alte tari (si pentru o perspectiva comparativa); ghiduri; metodologii; cercetari de specialitate; articole; rapoarte si analize, strategii, planuri etc.

Acesta va fi dezvoltat continuu, incepind cu luna martie 2023, si poate fi accesat aici, de catre orice persoana/organizatie interesata:

https://poca-da.ace-economiesociala.ro/Compendiu-digital/

Social Media

Comentarii

Cauta

Categorii populare