Comunicate de Afaceri

DA egalității de gen!, proiect european la Valea Doftanei

Asociația de tineret Together România cu sediul in Campina, organizează în satul Trăisteni (Valea Doftanei), în perioada 20 – 27 mai 2023, proiectul european multilateral “YES for equality!”, proiect finanțat prin programul Erasmus+. In proiect sunt implicați 30 de tineri (17 - 25 ani) din 5 țări: Bulgaria, Polonia, Slovacia, Turcia și România ca tară gazdă. Având în vedere situația actuală (locală și națională) și Strategia UE privind egalitatea de gen, prin acest proiect, invităm diferiți actori (autorități locale, ONG-uri, tineri) să-și pună „ochelarii de gen” și să se gândească critic la modul în care abordează inegalitatea de gen, discriminarea bazată pe gen și modul în care acestea pot integra perspectiva de gen. Proiectul se concentrează pe construirea unei societăți incluzive și pașnice prin promovarea combaterii inegalităților de gen și a violenței bazate pe gen, care este o problemă importantă pentru comunitatea noastră locală (în special în mediul rural) și este în conformitate cu Strategia UE pentru egalitatea de gen 2020-2025 și cu Strategia pentru Egalitatea de Gen 2018 - 2023 a Consiliului Europei. Mai precis, proiectul îi va ajuta pe tineri să înțeleagă drepturile femeilor, să exploreze fenomenul discriminării de gen, să dobândească capacitatea de a recunoaște stereotipurile și prejudecățile împotriva femeilor și să devină apți să implementeze proiecte de educație pentru drepturile omului în comunitatea locală, în viitorul apropiat. De asemenea, se va asigura că participanții îmbrățișează valorile necesare sau crearea unei culturi a drepturilor omului, cum ar fi respectul, solidaritatea și nediscriminarea, deoarece acestea sunt premise necesare pentru egalitatea de gen.

Pentru stimularea creativității, a participării active și a inițiativei, cei 30 de participanți la proiect vor desfășura activități specifice de educație non‐formala: ateliere de creație și de lucru, activități out‐door și de voluntariat alături de tinerii din comunitatea locală, jocuri de grup, întâlniri cu autoritățile locale și membrii unor ONG-uri, seri culturale cu specific național pentru fiecare țară participantă, activități comune cu elevii Liceului Tehnologic Carol I, prezentări ale experților de la Institutul Roman pentru Drepturile Omului, descoperirea patrimoniului local și regional prin activități specifice, activități de follow‐up, etc.

Asociația Together România își are sediul în Câmpina, este o organizație non‐guvernamentală, non‐profit și are statutul legal al unei asociații cu activități în domeniul artei, educației, culturii, protecției mediului, sportului și social pentru tineret. Pentru mai multe informații cu privire la acest proiect sau despre activitatea noastră, va rugăm sa ne contactați sau sa accesați pagina web a asociației.

Social Media
Vezi toate articolele autorului: Together Romania

Comentarii

Cauta

Categorii populare