Comunicate de Afaceri

Lansare proiect "IMPREUNA PENTRU O VIATA MAI BUNA"

Asociația Europeană pentru o Viață mai Bună anunță demararea proiectului ’’Împreună pentru o viață mai bună’’, cod SMIS 2014+: 113400 începând cu data de 05 martie 2018.

Proiectul este implementat de către Asociația Europeană pentru o Viață mai Bună, în parteneriat cu S.C. Info Grup S.R.L. Giurgiu, Fundația pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale, FUNDAȚIA ’’ROMA EDUCATION FUND ROMANIA’’, ASOCIATIA A.R.T. FUSION, Primăria Văraști și Școala Gimnazială nr.1 Vărăști

Proiectul se va derula pe o perioadă de 36 de luni în Comuna Vărăști, jud. Giurgiu, iar valoarea totala a acestuia este de 18.670.771,04 lei.

Obiectivul principal al proiectului este scăderea  riscului de sărăcie și excluziune socială pentru 620 de persoane care locuiesc în  zone marginalizate în care există  populație roma din comuna Varăști, judetul Giurgiu, prin realizarea și implementarea unor măsuri destinate dezvoltării locale integrate, centrate pe o abordare multisectorială, corelând și asigurând complementaritea între investițiile în infrastructură și cele destinate dezvoltării capitalului uman. 

Contribuția proiectului la îndeplinirea obiectivului se va realiza prin reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie din comunitatea marginalizată Vărăști cu 620 de persoane, din care 186 de etnie roma, prin aplicarea unui set de măsuri integrate în domeniile educației, ocupării, serviciilor sociale și medicale, îmbunătățirii condițiilor de locuit, acordării asistenței juridice și combaterii discriminării.

Principalele rezultate ale proiectului sunt: 620 persoane participante în proiect; 30 copii intre 0-3 ani participanți la un program de educație ante-preșcolară; 30 de copii cu vârstele intre 3 și 7 ani participanți la un program de educație preșcolară; 20 de copii din clasele a IV-a vor beneficia de program de educație remedială de tip școală după școală; 20 de copii din clasele a VIII-a vor beneficia de sprijin educațional intensiv; 80 de părinți vor participa la ‘’Școala părinților’’; 1 Centru Comunitar Integrat înființat, reabilitat, dotat și dezvoltat în Vărăști; 420 de persoane participante la programe de formare profesională; 126 de persoane plasate pe piața muncii; 12 afaceri înființate, subvenționate și monitorizate; 640 persoane beneficiare ale serviciilor sociale; 340 persoane  beneficiază de servicii  medicale; 50 de locuinte reabilitate/igienizate; 20 de persoane consiliate juridic; 400 de persoane participante la activități în domeniul combaterii discriminării și promovării multiculturalismului.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020.

 Date de contact:

Mariana Simona DOBRE

Manager proiect

Asociația Europeană pentru o Viață mai Bună

 

 

Tel. 0723.361.655

Email: simona.dobre@aevb.ro

Social Media
Vezi toate articolele autorului: AEVB

Comentarii

Cauta

Categorii populare