Comunicate de Afaceri

Valorificarea patrimoniului cultural din Romania, Moldova si Armenia

și al 2-lea workshop local, in cadrul proiectului VIVA_EASTPART, care iși propune sa aduca un plus de valoare zonelor est-europene cu un potențial cultural și turistic ridicat (centre istorice mici, peisaj, cultura și identitatea locala, tradiții), dar putin valorificat.
Seminarul are implicații deoarece printre teritoriile vizate de VIVA_EASTPART se numara și Valea Hartibaciului din județul Sibiu, regiunea Tavush din Armenia și raionul Cahul din Republica Moldova fiecare dintre ele avand un patrimoniu tangibil de evidentiat. Dupa realizarea unei analize comparative a sistemelor culturale, a instrumentelor, experiențelor și procedurilor folosite in Europa și adaptarea acestora la contextul specific al fiecarei regiuni, seminariile tematice au rolul de a contura principalele rezultatele ale proiectului.
Finalitatea acestor seminarii consta in cartarea potentialului cultural si turistic al zonelor si in stabilirea unei metodologii de interventie in cadrul sistemelor culturale teritoriale. Metodologia va pune la dispozitia factorilor de decizie directii pentru identificarea valorilor de patrimoniu cultural si natural din teritoriu si pentru definirea unor planuri de actiune integrate pentru valorificarea acestora. Seminariile tematice sunt coordonate de DICAR (Departamentul de Arhitectura si Urbanism al Politehnicii din Bari), in colaborare cu ATU (Asociatia pentru Tranzitie Urbana). La fiecare seminar vor participa, alaturi de membrii de proiect si stakeholderii locali, o serie de experti internationali in domeniu.
Temele dezbatute in cadrul seminarului din Armenia sunt:
 Contextul și situația actuala a patrimoniului construit, cu atenție deosebita asupra centrelor istorice mici din regiunea Tavush, valea Hartibaciului și raionul Cahul.
 Provocari in conservarea patrimoniului construit și a sistemelor culturale teritoriale in centrele istorice mici din zonele implicate.
 Exemple din practica internaționala privind contribuția patrimoniului construit in centrele istorice mici și in sistemele culturale teritoriale.
Vera Marin, președinte ATU, Josefina Lopez Galdeano, manager din proiect VIVA EAST și Catalina Preda, expert UNDP, susțin in cadrul seminarului prezentarile despre Valea Hartibaciului, respectiv despre raionul Cahul.
Workshopul a avut rolul de a initia, intr-un cadru organizat, dialogul intre partile interesate in dezvoltarea zonelor, implicand in mod direct actorii relevanti, cu sprijinul si sustinerea expertilor internationali, care au pus bazele metodologiei si au oferit perspectivele dezvoltarii in cazul fiecarei regiuni accentuind specificul local al fiecareia si directiile posibile implementare a viitoarelor proiecte in zona. S-au pus astfel bazele unor parteneriate locale, care sa contribuie nu numai la definirea prioritatilor de actiune si a strategiilor de interventie, ci si la implementarea acestora. Tot in cadrul workshopului, s-a propus si constituirea Pactului Local – document prin intermediul caruia actorii locali isi asuma actiunile discutate si se angajeaza la implementarea sustenabila, pe termen lung, a proiectelor.
In Romania, va avea loc un seminar tematic “Planificare spatiala si peisaj (peisaj natural, peisaj rural, parcuri, habitate, zone protejate si centre istorice, etc.)” in perioada 13 - 14 iunie, la Sibiu. Acest seminar se adauga altor doua sesiuni de workshopuri, care au avut loc in Valea Hartibaciului (in noiembrie 2012, respectiv martie 2013) si care au renunit actori locali importanți pentru dezvoltarea teritoriului: reprezentanți ai administrației locale și centrale (Ministerul Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice, Ministerul Culturii, Primarii, Consilii Locale și Județene), membri ai Grupului de Acțiune Locala (GAL) Valea Hartibaciului, ai corpurilor profesionale (Ordinul Arhitecților din Romania), ai organizațiilor nonguvernamentale relevante și profesioniști in domeniul arhitecturii, urbanismului și amenajarii teritoriului, culturii, dezvoltarii economice și domenii conexe.

Proiectul este coordonat de catre Asociatia pentru Tranzitie Urbana – Romania, implementat in parteneriat cu Asociatia Armeana de Ecoturism si Agentia de Cooperare Transfrontaliera si Integrare Europeana din Moldova, si cu asistenta din partea partenerului stiintific Departamentul de Inginerie Civila si Arhitectura al Politehnicii din Bari, Italia. De asemenea, proiectul pune bazele unei retele internationale, implicand experti din diverse tari europene in activitati de cercetare, dezbatere si diseminare si punand la dispozitia autoritatilor, stakeholderilor locali si publicului larg o serie de rapoarte si articole.
Proiectul este finanțat de catre Uniunea Europeana prin intermediul programului Eastern Partenership Cultural Programme.
Social Media
Vezi toate articolele autorului: More Than Pub

Comentarii

Cauta

Categorii populare