Comunicate de Afaceri

ANUNȚ. Apel de selecţie Fişe de proiecte (FP) NR.1 POR/GAL UNIREA FOCȘANI/2020/9/1/OS 9.1

Mâine, 01 octombrie 2020, ora 12:00, Asociaţia GAL Unirea Focșani lanseaza Apelul de selecţie Fişe de proiecte (FP) NR.1 POR/GAL UNIREA FOCȘANI/2020/9/1/OS 9.1.

Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban Prioritate de investiții 9.1 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii.

Obiectivul specific 9.1. Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin măsuri integrate.

Termenul limită de depunere a Fişelor de proiecte este 14.11.2020, ora 12:00.

Informaţiile utile, privind posibilitatea accesării fondurilor prin POR de către comunitatea locală, pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Focșani se regăsesc pe site-ul www.galunireafocsani.ro.

Succes celor care doresc să aplice!

Social Media
Vezi toate articolele autorului: Comunicate de Afaceri

Comentarii

Cauta

Categorii populare