Comunicate de Afaceri

Asociaţia GAL Unirea Focșani va lansa luni, 22.03.2021, ora 12:00, Apelul de selecţie Fişe de proiecte (FP), POCU/GAL UNIREA FOCȘANI/2021/5/1/

Asociaţia GAL Unirea Focșani va lansa  luni, 22.03.2021, ora 12:00, Apelul de selecţie Fişe de proiecte (FP), POCU/GAL UNIREA FOCȘANI/2021/5/1/ în cadrul Axei prioritare 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității; Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare; Prioritatea de investiții 9.vi: Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității; Obiectivul specific 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC; PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020.

Termenul limită de depunere a Fişelor de proiecte este 06.05.2021, ora 12:00.

Informaţiile utile, privind posibilitatea accesării fondurilor prin POCU de către comunitatea locală, pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Focșani se regăsesc pe site-ul www.galunireafocsani.ro.

Succes celor care doresc să aplice!

Social Media
Vezi toate articolele autorului: Comunicate de Afaceri

Comentarii

Cauta

Categorii populare