Comunicate de Afaceri

Curs Legea 211/2011 – obligativitate pentru toti agentii economici

In conformitate cu prevederile Legii nr. 211/25.11.2011, art. 22, alin.3, detinatorii/producatorii de deseuri persoane juridice, comerciantii, precum si operatorii economici autorizati din punct de vedere al protectiei mediului pentru efectuarea operatiunilor de colectare si transport deseuri „au obligatia sa desemneze o persoana din randul angajatilor proprii care sa urmareasca si sa asigure indeplinirea obligatiilor prevazute de prezenta lege sau sa delege aceasta obligatie unei terte persoane”. Conform alin. 4 „Persoanele desemnate, prevazute la alin. 3, trebuie sa fie instruite în domeniul gestiunii deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate”. Nedesemnarea unei persoane cf. art. 22 alin. 3, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 15.000 lei la 30.000 lei!

Tematica:
I. Prezentarea legislatiei in domeniu:
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor – obligatiile agentilor economici;
HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu completarile ulterioare;
HG 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei;
HG 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare;
II. Identificarea, caracterizarea si codificarea deseurilor, intocmirea si pastrarea evidentei deseurilor;
III. Gestionarea deseurilor si, in special, a anumitor categorii reglementate prin acte normative speciale: uleiurile uzate, bateriile si acumulatorii uzati, deseurile de echipamente electrice si electronice, deseurilor periculoase, etc.;
IV. Gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje;
V. Valorificarea, monitorizarea si raportarea deseurilor. Evitarea sanctiunilor.
VI. Studii de caz.

Competente dobandite:
• Coordonarea si monitorizarea activitatilor de gestiune a deseurilor;
• Elaborarea documentelor privind gestiunea deseurilor in functie de specificul activitatii organizatiei;
• Elaborarea raportarilor specifice.

Perioada: 16 si 17 august 2016, intre orele 10.00-16.00

Pret: 300 RON/persoana

Mai multe detalii puteti obtine accesand: www.cursuriautorizate.ro, la numerele de telefon 0724 341 894 / 0724 370 347 sau la e-mail: office@cursuriautorizate.ro.
Social Media
Vezi toate articolele autorului: Top Quality Management

Comentarii

Cauta

Categorii populare