Comunicate de Afaceri

Nanopulberi pentru industria auto si componente dezvoltate ca urmare a implementarii proiectului "Prototip pentru validare nanotehnologie inovatoare si linie de productie"

Beneficiarul Process Innovation Nucleus S.R.L., cu sediul în Localitatea Mihăileşti, Oraş Mihaileşti, Calea Bucureşti, nr. 289, camera 1, judeţ Giurgiu, a dezvoltat un nou procedeu și echipamentul aferent de producere a nanopulberilor, în urma implementării proiectului finanțat din surse nerambursabile având titlul “Prototip pentru validare nanotehnologie inovatoare şi linie de producţie”, cod SMIS 104269, derulat timp de 24 de luni începând cu data de 08.09.2016, în baza contractului de finanțare nr. 71/08.09.2016 încheiat cu Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare, în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele şi pentru Ministerul Fondurilor Europene (MFE), în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operaţional Competitivitate (POC), Beneficiarul Process Innovation Nucleus S.R.L. pune acum pe piață echipamentul și nanopulberile dezvoltate. Este posibilă, totodată, licențierea tehnologiei. Nanopulberile dezvoltate vizează cu precădere industria auto și componente, sector de competitivitate cu potențial de creștere în care se încadrează rezultatele proiectului, fiind identificată o utilizare crescândă a nanopulberilor în acest sector. Au fost dezvoltate, astfel, nanopulberi precum Silice (SiO2), Oxid de Zinc (ZnO), Alumină (Al2O3), nanopulberi de silice amino-funcţionalizate, nanopulberi de silice hidrofobizată. În ceea ce privește aplicațiile, aceste nanopulberi sunt deci destinate aplicațiilor din industria auto și componente, dar pot și exploatate și în alte scopuri, precum aplicații în industria bunurilor de larg consum, aplicații de mediu, aplicații medicale, etc.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Detalii suplimentare puteți obține la:

Lăzărescu Victor Mihai – Reprezentant legal; Tel: 0723 531 506;

Email: pin.company.office@gmail.com;  Website: http://nanoapparatus.ro/

Social Media
Vezi toate articolele autorului: Process Innovation Nucleus SRL

Comentarii

Cauta

Categorii populare