Comunicate de Afaceri

Sprijin european pentru cercetatori prin studii postdoctorale

Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila\" din Bucuresti, in parteneriat cu Universitatea Politehnica Bucuresti si Universitatea de Medicina si Farmacie Targu-Mures, realizeaza proiectul „Sprijinirea cercetarii prin formarea de specialisti in cadrul programului de studii postdoctorale\", cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.

Scopul proiectului este reprezentat de ridicarea nivelului de pregatire in domeniile SANATATE, BIOLOGIE, CHIMIE, FIZICA, INGINERIE precum si alte domenii relevante pentru temele de interes dezvoltate, vizand cresterea calitatii cercetarii stiintifice, a performantei profesionale si a competitivitatii resursei umane pe piata nationala si europeana a muncii. Perioada de implementare a proiectului este de 36 de luni, iar valoarea finantarii nerambursabile este 18.285.480 lei.

In cadrul acestui proiect, beneficiaza de sprijin finaniciar in valoare de 4100 lei/luna, pe o perioada de 30 de luni, 50 de cercetatori, selectati pe baza de competitie. Pe langa bursa acordata, fiecare cercetator din program beneficiaza de sprijin financiar pentru efectuarea de stagii de cercetare si documentare in centre de cercetare si inovare/institute de cercetare/universitati din Uniunea Europeana, beneficiind de o suplimentare a bursei postdoctorale lunare de maxim 500 EUR/luna. Datorita sprijinirii mobilitatii cercetatorilor se va realiza o armonizare in domeniul cercetarii de varf, nu numai teoretic (prin adoptarea normativelor europene in domeniu) ci si practic, prin instruirea si schimbul de experienta al cercetatorilor.

Publicarea datelor obtinute in reviste cotate si indexate in baze de date internationale, prezentarea lor la congrese si postarea pe site-uri de specialitate vor creste gradul de impact al programului si diseminarea rezultatelor.

Proiectul incurajaza atat dezvoltarea profesionala ulterioara a specialistilor pregatiti, datorita cresterii sanselor de ocupare pe piata muncii si a eficientizarii activitatii acestora, cat si atragerea de noi specialisti in viitoarele programe de cercetare.

Manager de proiect
Prof.univ.dr.Daniela Adriana Ion
UMF \"Carol Davila\" Bucuresti
Pentru detalii suplimentare contactati:
Mihai Lazar
Coordonator operational general
Email: mihai.i.lazar@gmail.com
postdoctorat@gmail.com

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Investeste in oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Axa prioritara 1: Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere;
Domeniul major de interventie 1.5, Programe doctorale si post-doctorale in sprijinul cercetarii;
Titlul proiectului: „Sprijinirea cercetarii prin formarea de specialistii in cadrul programului de studii postdoctorale\"
Numarul de identificare al contractului: POSDRU/89/1.5/S/64109
Beneficiar: Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila\" din Bucuresti
Social Media
Vezi toate articolele autorului: PROIECT COST INVEST SRL

Comentarii

Cauta

Categorii populare