Comunicate de Afaceri

Viva East demareaza primul proiect pentru revitalizarea centrelor culturale mici

Contextul este asemanator in toate cele trei tari, acestea avand de suferit din cauza cresterii economice limitate in zonele rurale, pe de-o parte, si din cauza lipsei de experienta la nivel local, si, deci, a lipsei instrumentelor pentru organizarea comunitatii si dezvoltarea teritoriului pe de alta parte. Economia rurala este putin diversificata, fiind caracterizata de numarul scazut, si, in unele locuri, chiar lipsa activitatilor economice si a surselor de venit non-agricole. Astfel, zonele-pilot sunt, in cea mai mare parte, caracterizate de depopulare, sistemul de ferme serveste o agricultura preponderent de subzistenta, iar veniturile locuitorilor sunt scazute. Patrimoniului local este, in acest context, trecut cu vederea, neglijat, si, in unele cazuri, abandonat.
VIVA EAST vizeaza probleme comune din cele trei zone-pilot: slaba valorificare a potentialului cultural si turistic local, lipsa instrumentelor operationale pentru dezvoltare teritoriala si sustinerea insuficienta din partea retelelor locale si nationale. Pornind de la o analiza comparativa a sistemelor culturale, instrumentelor, experientelor si procedurilor folosite in Europa, o echipa formata din experti internationali si cadre universitare cu experienta analizeaza cele mai bune practici pentru valorificarea patrimoniului in vederea dezvoltarii unei abordari strategice si a unei metodologii de interventie la nivel teritorial. Proiectul vizeaza un demers participativ, implicand factorii decizionali, administratiile de la nivel local si central, actorii din domeniul social si economic, operatorii culturali si mediul de afaceri din zonele mentionate.
Pana in momentul de fata, in cadrul proiectului s-au organizat: sesiuni de informare si constientizare a populatiei in zonele afectate proiectelor-pilot, sesiuni de comunicare la nivel academic si profesional pe tema sistemelor culturale si planificarii teritoriale integrate, workshop-uri cu actori locali relevanti in fiecare dintre cele trei zone de proiect, avand ca scop colectarea de propuneri si raspunsuri pentru dezvoltarea economica durabila a teritoriului.
Calendarul Viva East 2013 cuprinde:
A doua sesiune de workshopuri locale - luna martie, in toate cele trei zone (Valea Hrtibaciului, Cahul, Tavush). In Romania, workshopul local se va desfasura in data de 22 martie si va reuni actori locali importanti pentru dezvoltarea teritoriului: reprezentanti ai administratiei locale si centrale (Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, Ministerul Culturii, Primarii, Consilii Locale si Judetene), membrii Grupului de Actiune Locala (GAL) Valea Hartibaciului, ai corpurilor profesionale (Ordinul Arhitectilor din Romania), ai organizatiilor nonguvernamentale relevante ce desfasoara proiecte in zona si profesionisti in domeniul arhitecturii, urbanismului si amenajarii teritoriului, culturii, dezvoltarii economice si domenii conexe. In urma celui de al doilea seminar tematic, in fiecare dintre cele trei zone va fi definit cate un plan de actiune, cuprinzand directiile si prioritatile de dezvoltare pentru teritoriul afectat si oferind primele indicatii privind proiectele-pilot.
A treia sesiune de workshopuri locale – luna iunie, in toate cele trei zone (Valea Hrtibaciului, Cahul, Tavush). In Romania, workshopul local se va desfasura in data de 13 iunie va reuni actori locali importanti pentru dezvoltarea teritoriului: reprezentanti ai administratiei locale si centrale (Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, Ministerul Culturii, Primarii, Consilii Locale si Judetene), membrii Grupului de Actiune Locala (GAL) Valea Hartibaciului, ai corpurilor profesionale (Ordinul Arhitectilor din Romania), ai organizatiilor nonguvernamentale relevante ce desfasoara proiecte in zona si profesionisti in domeniul arhitecturii, urbanismului si amenajarii teritoriului, culturii, dezvoltarii economice si domenii conexe. Cea de a treia sesiune de workshopuri locale este deosebit de importanta deoarece, in urma acesteia, in fiecare dintre cele trei zone actorii locali vor semna cate un “pact local”, angajandu-se sa sprijine si sa isi asume implementarea planurilor de actiune si a proiectelor-pilot.
Seminariile tematice - (1) 18-19 aprilie – seminar tematic Dlijan (Armenia) - Patrimoniul material în zonele cu centre istorice mici (situri arheologice, monumente, muzee, expoziţii, etc.), (2) 13-14 iunie – seminar tematic Sibiu (Romania) - Planificare spaţială şi peisaj (peisaj natural, peisaj rural, parcuri, habitate, zone protejate şi centre istorice, etc.), se bazeaza pe metodologia pentru sisteme culturale teritoriale dezvoltată în cadrul proiectului. Activităţile vor fi coordonate de DICAR (Departamentul de Arhitectură şi Urbanism al politehnicii din Bari), în colaborare cu ATU (Asociaţia pentru Tranziţie Urbană). La fiecare seminar vor participa, alături de experţii şi stakeholderii locali, o serie de experţi internaţionali în domeniu. Rezultatele seminariilor vor consta în cartarea potenţialului cultural şi turistic al zonelor-pilot (Valea Hârtibaciului – România, Cahul – Republica Moldova, Tavush - Armenia) şi în stabilirea unei metodologii de intervenţie în cadrul sistemelor cultural teritoriale, în general, şi în cadrul acestor zone, în particular. Metodologia va pune la dispoziţia factorilor de decizie direcţii pentru identificarea valorilor de patrimoniu cultural şi natural, material şi imateriale, din teritoriu şi pentru definirea unor planuri de acţiune integrate pentru valorificarea acestora.
Rezultatele proiectului vor fi prezentate atat la Sibiu - in cadrul unui eveniment dublu - conferinta si expozitie multimedia, ale carui data si detalii vor fi comunicate ulterior – cat si la Bucuresti - printr-o serie de doua mese rotunde (prima corespunzand Seminarului Tematic de la Sibiu si cea de a doua corespunzand conferintei finale), datele urmand, de asemenea, sa fie comunicate ulterior-.
Proiectul este coordonat de catre Asociatia pentru Tranzitie Urbana – Romania, implementat in parteneriat cu Asociatia Armeana de Ecoturism si Agentia de Cooperare Transfrontaliera si Integrare Europeana din Moldova, si cu asistenta din partea partenerului stiintific Departamentul de Inginerie Civila si Arhitectura al Politehnicii din Bari, Italia. De asemenea, proiectul va pune bazele unei retele internationale, implicand experti din diverse tari europene in activitati de cercetare, dezbatere si diseminare si punand la dispozitia autoritatilor, stakeholderilor locali si publicului larg o serie de rapoarte si articole.
Proiectul este finanțat de către Uniunea Europeană prin intermediul programului Eastern Partenership Cultural Programme.
Social Media
Vezi toate articolele autorului: More Than Pub

Comentarii

Cauta

Categorii populare